ÅF-LOGIN


Välkommen hem – Här ska du trivas, må bra och skapa minnen under en lång tid

Ett hem är något du skapar. Det kan ta tid, det kräver omtanke och framför allt kärlek. Känslan av att komma hem slår det mesta. Därför är det viktigt att ditt hem är hållbart ur flera perspektiv. 

Glas och aluminium är två material som i kombination sätter personlig prägel och design på ditt hem, samtidigt som det är två material som tillsammans formar ett hem som håller över tid genom dess långa livscykel. 

Men, det är inte bara materialen i själva huset som formar ett långsiktigt och hållbart hem. Det handlar också om ditt välbefinnande, dina vanor och förbrukningen som sker innanför väggarna.

Forma ett hem som håller länge

Många av oss har någon gång drömt om att bygga eller renovera vårt drömhus. Ett hus där man får vara med från start, där familjen skapar minnen och där minnena blir till år. En plats att formas på och bli formad av. Att skapa ett hem som håller i många år är inte bara kopplat till känslan av ett genuint och genomtänkt boende, utan även kopplat till avtrycket du gör på miljön runtomkring. Kanske tänker du att dina val och dina handlingar är små i det stora hela, men faktum är att klimatsmarta hem, där du genom kloka val förlänger livscykeln av hemmets olika delar, har en stor bidragande faktor till ett bättre och säkrare samhälle för oss alla.

Visste du att vi förbrukar runt 30% mer resurser än vad jorden har kapacitet att återskapa? Och att ca 60% av utsläppen av växthusgaser kommer från själva hushållen, där den största delen är kopplad till elektricitet och uppvärmning. Att ha detta i åtanke när du väljer fönster och dörrar till ditt hem är minst sagt relevant. Det är inte bara en fråga om att jaga lägre energikostnader för dig och din familj, utan också ett avgörande val för miljön i längden. 

Renovera och bevara

Att renovera framför att bygga nytt är en frågeställning vi borde ställa oss oftare. River vi något som egentligen är fullt brukbart? Kan vi förnya och skapa ett hållbart hem genom varsam renovering? För många kan renovering låta tungt och tidskrävande, men genom att noga fundera på vad du vill och vad som är möjligt, kan du bevara något som kan få nytt liv, samtidigt som du sparar på jordens resurser genom ett cirkulärt beteende. 

I de fall du ska bygga nytt har du fortfarande alla tiders möjligheter att även här göra något klokt. Titta efter energieffektiva produktval där du energisparar genom att du sänker behovet av uppvärmning samtidigt som du väljer material som kan återvinnas, återbrukas och som är underhållsfria i så stor utsträckning som möjligt. Detta är tre av många skäl till varför aluminium ger dig ett långsiktigt och bestående hem. Aluminium kan återvinnas om och om igen, utan att förlora dess styrka eller kvalité. Det kräver dessutom endast 5% energi att smälta om gammal aluminium till ny, jämfört med produktion av primäraluminium. Smart, eller hur?

Gör hållbara val till rutiner i hemmet

Det finns fler sätt att energieffektivisera ditt hem på förutom just materialvalen som sitter i väggar, golv och tak. Nedan listar vi några enkla saker som du kan göra i hemmet för att bidra till en bättre miljö:

  • Sänk inomhustemperaturen med 1-2 grader. Enligt studier från Energimyndigheten kan vi spara 209.000 ton koldioxidutsläpp per månad om alla villaägare i Sverige skulle sänka inomhustemperaturen med 1 grad.
  • Använd om möjligt klimatsmart uppvärmning som t ex solenergi.
  • Se till att fönster, glaspartier och dörrar är isolerade för att behålla värmen. Håll utkik efter U-värdet – ett lågt U-värde = bättre isolering.
  • Köp närodlade livsmedel i den mån du har möjlighet.
  • Frys in matrester och matvaror med kort datum för att minska matsvinnet.
  • Duscha kortare stunder. Halverar du din duschtid så halverar du också el- och vattenförbrukningen.
  • Stäng av apparater och släck – Cirka 5 % av ett hushålls elanvändning går till standby enligt Energimyndigheten.
  • När du köper nytt – välj kvalité som håller länge framför slit och släng.
  • Låna eller byt i stället för att alltid köpa nytt.
  • Undvik plastpåsar, plastlådor mm. Plast bryts ner till mikroplaster i naturen, vilket är skadligt för både natur, människor och djur.


Ljuset lika viktigt som motion för hälsan

Förutom handlingar kopplade till miljö, är det viktigt att vara medveten om hur ditt hem påverkar ditt välbefinnande. Det naturliga ljuset är den största bidragande faktorn till en mer hälsosam inomhusmiljö. Att ha tillgång till dagsljus och därmed intag av D-vitamin är livsviktigt för din hälsa då det påverkar sinnesstämning, motverkar depression, bidrar till en god sömn och får oss att fokusera. Folkhälsomyndigheten beskriver just ljusets betydelse så här:

Forskning visar att hälsan i flera avseenden gynnas av god tillgång till dagsljus. Dagsljus har positiva effekter på sömnens mönster, längd och kvalitet. Under dagtid ger dagsljusexponering ökad vakenhet, mildrar depression och stärker den kognitiva förmågan vid uppgifter som kräver hög uppmärksamhet. Ljusbrist under vintertid och på dagtid ökar hälsobesvär. Möjlighet till utblick, speciellt mot vegetation, minskar stress och ökar samhörigheten med naturen. En god tillgång till dagsljus i hemmet genom rätt fönsterplacering ger bättre möjlighet för individen att reglera dygnsrytmen vilket också får positiva effekter på sömnen. Dagsljuset kan också underlätta orientering i rummet, minska fallolyckor och förebygga depressiva besvär

Tänk långsiktigt

Att ljuset har en minst sagt avgörande roll för vårt dagliga välmående är det ingen tvekan om. Ha detta i åtanke när du funderar på fönsterplacering och fönsterstorlek vid nästa renovering eller byggnation. Rätt fönster på rätt plats är en vinst för din hälsa! 

Så, hur kan just ditt hem bli hållbart i längden? Ja, svaret är vad du väljer att göra, men små medel kan hjälpa dig på vägen och grundtanken är egentligen ganska enkel och solklar – Tänk långsiktigt när det gäller val och inköp, släpp in det naturliga ljuset och se över dina vardagliga rutiner i hemmet.

 

ÅF-LOGIN