ÅF-LOGIN

Hållbarhet

Vår hållbarhetspolicy utgår från FN:s globala mål för hållbar utveckling. Men också från vår egen värdegrund att göra ett så litet klimatavtryck som det bara är möjligt. Vår policy är allvarligt menad, ord för ord. Den ger oss ryggrad i alla våra vardagsbeslut. Den griper tag i hela vår verksamhet, utan undantag. Hållbart och ansvarsfullt agerande är av så stor betydelse att VPP:s målsättning är att bli branschledande inom hållbarhet och uthållighet.

Vi definierar hållbarhet ur tre perspektiv:

Inom ramen för dessa tre perspektiv kan vi 1: ta ett utökat ansvar för en renare värld genom att 2: aktivt utveckla vår egen konsumtion och produktion samtidigt som vi 3: är lyhörda för vad människor behöver för att känna sig trygga och må bra.

FN:s GLOBALA mål

FN har formulerat 17 mål. Utav dessa har vi valt ut specifika områden. Det betyder inte att övriga mål är oviktiga, tvärtom. Men det är bland dessa 9 som vi kan göra verklig skillnad och ta vårt fulla ansvar. Dessa 9 mål är:

Vårt högre syfte

Det högre syftet med vår verksamheten är att ”Skapa en socialt hållbar och skönare vardag.”

Det gör vi genom våra produkter och vårt erbjudande. Men också med att ta ansvar och hålla vad vi lovar som ett hållbart företag.

Några exempel:

På de orter där vi har fabriker och är en betydande arbetsgivare tar vi ett stort ansvar i hållbart samhällsbyggande. Vi ser jämlikhet som en viktig förutsättning för ett hållbart arbetsklimat. Vi tar aktivt ansvar för att alla våra medarbetare har god hälsa och att de mår bra. Vi har ett stort fokus på LEAN och ständiga förbättringar i hela organisationen. Vi använder el från miljödeklarerad vattenkraft. Alla nyinvesteringar i fordonsflottan är minst ladd-hybrider. Vi samarbetar aktivt med våra transportpartners för att minska utsläpp av växthusgaser. Vi har ett tydligt livscykelperspektiv på innovation och tillverkning för att minska konsumtion och öka vår andel i hållbar produktion. Vi använder aluminium som är producerat från förnyelsebara energikällor som i sin tur ger ett lägre koldioxidavtryck.


VPP hållbarhetspolicy är ett levande dokument.

Det revideras och utvecklas i takt med att utmaningarna på planeten ökar. För ingen och inget som lever på jorden har längre råd med tomma ord utan handling.

ÅF-LOGIN