ÅF-LOGIN

VPP Basic

Härdat säkerhetsglas i dörrpartier

Måttanpassat utan extra kostnad

Ställbara kullagrade boggiehjul

Skjutpartierna är försedda med rostfria, ställbara kullagrade hjul.

Kulörer

Standardkulörer är vit, naturlack, svart noir 900 och grå antracit 2900.

Snäpphandtag

Snäpphandtag insida är standard som lås invändigt, och vid genomgående handtag kan du få olika låsvarianter.

Tillval

  • Energiglas och tonat glas
    • Väljer du t ex energiglas får du inte lika mycket imma på rutorna vid fuktig väderlek.
  • Nyckellåsning i snäpphandtag ut- eller invändigt vid genomgående handtag.
  • ISEO hakregellås
  • Valfri RAL-kulör
  • Vädringsfönster i fast parti

Inspiration