ÅF-LOGIN

VPP Basic Isoler

Isolerat inglasat uterum med VPP Basic Isoler

Uterum VPP Basic Isoler är ett klassiskt alternativ för vinterträdgård. Med samma stabila och kvalitativa egenskaper som originalet men där skillnaden är att detta inglasade uterum bildligt talat sticker ut, utanför huskroppen. Här har vi ersatt enkelglaset med isolerglas D4-9 samt dubbel härdat glas i dörrpartier. Extra borstlistkuddar gör samtidigt att detta är det närmaste du kan komma ett helt isolerat uterum med brutna köldbryggor. Ett prisvärt alternativ med samma standardutrustning och tillvalsmöjligheter som originalet.

Dubbelhärdat säkerhetsglas i dörrpartier

Måttanpassat utan extra kostnad

Ställbara kullagrade boggiehjul

Skjutpartierna är försedda med rostfria, ställbara kullagrade hjul.

Kulörer

Standardkulörer är vit och naturlack. Valfri RAL-kulör finns som tillval.

Snäpphandtag

Snäpphandtag insida är standard som lås invändigt, och vid genomgående handtag kan du få olika låsvarianter.

Tillval

  • Isolerglas D4-9 Superenergi
  • Nyckellåsning i snäpphandtag ut- eller invändigt vid genomgående handtag.
  • ISEO hakregellås
  • Valfri RAL-kulör
  • Vädringsfönster i fast parti

Inspiration

ÅF-LOGIN