ÅF-LOGIN

VPP SF45

Måttanpassat utan extra kostnad

Glas

6 mm härdat glas eller dubbelhärdat säkerhetsglas i dörrpartier

Vikpartier i glas med aluminiumprofiler

Bottenhängd konstruktion

Profildjupet är endast 45 mm

Skyddande droppkant på övre och undre spårprofil

Öppningsbar både från insida och utsida

Kulörer

Standardkulör är vit RAL9010.

Öppning sker genom att skjuta partierna antingen till en sida eller till båda sidorna

Höjd upp till 3 000 mm

Dubbla borstlisttätningar för ökad täthet

Tillval

Valfri kulör
Energiglas

Inspiration