ÅF-LOGIN

VPP Nordic

Måttanpassat utan extra kostnad

Glas

4 mm floatglas U=5,8/energiglas 4 mm U=3,9

Kullagrade hjul

Skjutpartierna är försedda med rostfria kullagrade hjul.

Hakfunktion mellan sidoprofiler

Skyddande droppkant på övre och undre spårprofil

Kulörer

Standardkulörer är vit, naturlack, svart noir 900 och grå antracit 2900.

Dubbla borstlisttätningar för ökad täthet

Snäpphandtag

Härdat glas i dörrpartier

Inspiration